Share |

Rukouksessa, Pyhästä Hengestä

 

PYHÄSTÄ HENGESTÄ, HERRASI JUMALASI SANA JA TOTUUS

Henki on sen, joka eläväksi tekee. (Kirjoita!) Hän, joka kuulee Minun Sanani ja tekee Minun tahtoni, on saava Pyhän Hengen. Pyhä Henki annetaan, sitä ei oteta, sillä Taivaallinen Isänne antaa ja jakaa armostansa ja rakkaudestansa. Takaisinmaksua ei ole! Minun tahtoni on Pyhässä Hengessä. Poika, Minun Poikani, on lunastanut teidät kalliilla verellään, että Minä anteeksi antaisin teille Hänen tähtensä. Hänen sovituksensa veren tähden, annan Minä mielisuosioni teille, jotka totuutta etsitte. Ja Minä annan löytää itseni Jeesus Kristuksessa. Joka löytää Minut, olen Minä ilmoittava tahtoni Pojassani Jeesus Kristuksessa, Pyhän Hengen tekona. Sillä kukaan ei voi tulla Minun tyköni, ellen Minä ensin vedä häntä.

Tuo mies, Minun palvelijani; Mooses, tunsi ja tiesi Jumalansa voiman ja korkeuden. Hän ei epäillyt Minun voimaani. He eivät kestäneet nähdä Minua, eivät kuulla ääntäni, vaan vapisivat ja anoivat, etten heille puhuisi. Miten ei Minun Henkeni nyt tänään tähän yltäisi, siihen voimaan, joka oli kaiken alussa. Ette ole vielä mitään nähneetkään Minun Pyhän Henkeni voimasta!

Mitä itkette, kaikella on aikansa, enkö Minä ole jo monesti sitä sanonut.

Minä lähetin Poikani, ettei yksikään joka Häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Poikani lähetti Pyhän Hengen maan päälle. Hän on oleva kanssanne kunnes toisin asetetaan, kunnes aika uusille taivaille on avautunut. Silloin on oleva…

(Kirjoita!)

Älköön kuitenkaan korottako Henkeä Pojan yli, älkääkä Minun yli, sillä yksi on teillä Isä, yksi on oleva pelastajanne; Jeesus Kristus, jonka kautta Pyhä Henki vaikuttaa Minun tahdostani ja rakkaudestani, armostani ja luvallani. Sillä Henki ei taistele Minua vastaan, ei Poikaani vastaan, ei, sillä me olemme yksi jumaluus; kolme – yksi yhdessä! Olkaat te kuulevat, että Pyhä Henki on toimiva omana persoonana, mutta yhdessä Isän ja Pojan kanssa. Samalla tavalla kuin Isänne on kaikkialla, samoin Poika on kaikkialla ja Pyhä Henki on kaikkialla sama, mutta kullakin tehtävänsä ajan mukaan. Sillä niin oli oleva Minun tahtoni. Kullekin aikansa, voimansa ja tehtävänsä; kuitenkin kaikki toimivat yhdessä samanaikaisesti, alusta loppuun.

Pyhä Henki ei toimi vastoin Minun tahtoani, ei vastoin rakkauttani, eikä tee mitään, mitä Poika ei tekisi. Sillä Hän todistaa Pojasta kirkastaaksensa pelastajan ja Kaikkivaltiaan tahdon.

 Pyhä Henki lasketaan seurakunnan ylle ja sydämiin, kun Isän tahto vahvistuu ja Poika todistaa Isästä ja Pyhä Henki todistaa Pojasta, joka tekee Isän tahdon. Kukin yksi yhdessä! Isä, Poika ja Pyhä Henki eivät toimi toisiansa vastaan, ei koskaan! Sillä he ovat yksi yhdessä, kuitenkin omina, aikansa mukaan. Pyhä Henki ei yhdy vääryyteen, ei petokseen, sillä Hänessä on Pojan rakkaus ja totuus, mikä on Isässä Jumalassa. Pyhä Henki ei myöskään todista valhetta eikä viekoittele lankeemukseen. Pyhä Henki ei aiheuta häpeällisiä tekoja tai irstautta, mikä haureudessa sikiää. Pyhä Henki on paljon, sillä Hän on Isä ja Poika yhdessä ja kolme yksin ja yhdessä. Siten, miten Poikani toimii tahtoni mukaan, siten toimii Pyhä Henki Pojan mukaan, että ylistys, kiitos ja kunnia on Isän, kaiken Luojan, joka jo alusta asti on ollut; Isä, Poika ja Pyhä Henki.

Lopun aikoina Pyhä Henki saa uuden voiman ja vallan; sen, joka ylösnousemuksessa annettiin Pojalle ja Poika antaa sen hänelle Isän luvalla ja tahdolla. Henki toimittaa tuota kaikkea Pojan nimessä. Tietäkäät, että Isä on kaiken salliva, sillä Henki ei toimi eikä toimita Kaikkivaltiasta vastaan.

Anokaat, niin teille annetaan, etsikäät, niin te löydätte ja kolkuttakaat, niin teille avataan. Älkäät peljätkö, olkaa turvallisin mielin, sillä Minä olen teidän kanssanne loppuun asti, a-men

rukouksessa ylöskirjoittanut: Valma V.-