Share |

Kotikokoukset Vantaa

Päivitetty 6.2.2010                            


27.1.2010 pidettiin Vantaan rukousryhmän järjestäytymiskokous Herran tahdon mukaisesti.   

Tehtävämme on rukoilla valman kotisivuille tulleiden rukouspyyntöjen puolesta, kuten myös kaikkien sivuilla kävijöiden ja rukoilijoiden puolesta. Rukouslistallamme ovat myös monet yleiset asiat, kuten Suomen ja Israelin tilanteet, hyväksikäytetyt lapset ym. tärkeät esirukousaiheet sen mukaan, miten Pyhä Henki rukouksiamme johdattaa.

Rohkaisemmekin sinua, joka kipuilet omien asioidesi kanssa, kirjoittamaan murheesi Herralle ja pyytämään rukousta puolestasi. Älä jää asioidesi kanssa yksin, vaan tuo ne sivuille, niin rukoilemme yhdessä kanssasi ja kannamme sinua Herran eteen rukouksen siivin.

Kiitämme jo etukäteen Herraa niistä rukousvastauksista, joita Hän tulee antamaan. Kiitä sinäkin, kun sellaisen omalle kohdallasi saat. Meillä on rukouksia kuuleva Jumala, joka rakastaa jokaista luotuaan ja tahtoo auttaa rauhaan ja iloon Hänen kanssaan. Herra odottaa sinun huutoasi, johon Hän tulee vastaamaan tahtomallaan tavalla.

Vantaan rukousryhmä                                                                 

_______________________________________________________________

Kotikokoukset Vantaa

Päivitetty 6.2.2010                            

 PYHÄ KOLMINAISUUS

  • PSALMI 145
  • Raamattu 1933/38 (kaikissa Sananpaikoissa)

ISÄ, POIKA JA PYHÄ HENKI

Kuulemansa opetuksen perusteella kaikki kristityt tietävät, että meidän Jumalamme on Kolmiyhteinen Jumala; Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ei ole Isä Jumalaa ilman Jeesus Kristusta, eikä Jeesus Kristusta ja Isä Jumalaa ilman Pyhää Henkeä, sillä nämä kolme ovat yhtä ja ovat olleet jo aikojen alusta ja tulevat olemaan loppuun saakka. Poika todistaa Isästä ja Pyhä Henki todistaa Pojasta, joka tekee Isän tahdon.

1. Joh. 2:23

Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole isääkään. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä.  

Joh. 14:6

Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani. 

Joh. 14:26 

Jeesus sanoo: Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. 

  

ISÄ JUMALA 

Isä Jumala on kaikkein korkein, Kaikkivaltias Jumala, joka on luonut taivaan ja maan. Hän on erottanut pimeyden valkeudesta ja vedet vesistä. Hän on luonut auringon, kuun ja tähdet, kasvit ja puut ja kaikki eläimet. Ihmiset Hän loi omaksi kuvakseen, mieheksi ja naiseksi Hän heidät loi.  

Meidän Jumalamme on Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Hän on Israelin Jumala ja Raamatun Jumala. Vanhassa Testamentissa Jumala itse puhui valituilleen. Jumala teki liiton Nooan kanssa ja Aabrahamin ja hänen jälkeläistensä kanssa. Hän valitsi Mooseksen johtamaan israelilaiset pois Egyptin orjuudesta kohti luvattua maata ja johti heidän kulkuaan valaistussa pilvessä, joka liikkui heidän edellään.  

Vanhan Testamentin aikaan ihmiset uhrasivat eläimiä Jumalan alttarille syntiensä sovitukseksi ja eläinten veri sovitti synnit.  

3. Moos. 16:27

Ja syntiuhrimullikka ja syntiuhrikauris, joiden veri tuotiin sovitukseksi pyhäkköön, vietäköön leirin ulkopuolelle, ja niiden nahka, liha ja rapa poltettakoon tulessa. 

Jumala teki uuden liiton ihmiskunnan kanssa ja lähetti Poikansa, Jeesus Kristuksen verellään sovittamaan ihmisten synnit.  

Joh. 3:16

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. 

Matt. 26:28

Sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi. 
 
  

JEESUS KRISTUS 

Jeesuksesta, tulevasta messiaasta, on ennustettu Vanhassa Testamentissa jo paljon ennen Hänen tuloaan maailmaan. 

Jesaja 52:13-15, Jes 53:1-12

Katso, minun palvelijani menestyy, hän on nouseva, kohoava ja sangen korkea oleva.

Niinkuin monet kauhistuivat häntä sillä niin runneltu, ei enää ihmisenkaltainen, oli hänen muotonsa, hänen hahmonsa ei ollut ihmislasten hahmo.

niin hän on saattava ihmetyksiin monet kansat, hänen tähtensä kuninkaat sulkevat suunsa. Sillä mitä heille ei ikinä ole kerrottu, sen he saavat nähdä, mitä he eivät ole kuulleet, sen he saavat havaita.

Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan?

Hän kasvoi Herran edessä niinkuin vesa, niinkuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta; me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet.

Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet.

Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,

mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.

Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme.

Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niinkuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut.

Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli? Sillä hänet temmattiin pois elävien maasta; minun kansani rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus häntä.

Hänelle annettiin hauta jumalattomain joukossa; mutta rikkaan tykö hän tuli kuoltuansa, sillä hän ei ollut vääryyttä tehnyt eikä petosta ollut hänen suussansa.

Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa.

Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta hän, minun vanhurskas palvelijani, vanhurskauttaa monet, sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa.

Sentähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa; sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon, hän kantoi monien synnit, ja hän rukoili pahantekijäin puolesta.

Jumalan Poika tuli ihmiseksi neitsyt Marian kautta, joka tuli raskaaksi Pyhästä Hengestä ja synnytti pojan, Jeesuksen. Jeesus kasvoi puusepän poikana Nasaretin kaupungissa ja varttui viisaudessa ja iässä ja armossa.  

Juudean erämaassa Johannes Kastaja kastoi ihmisiä ja saarnasi tulevasta Herrasta, joka on häntä väkevämpi ja joka kastaa Pyhällä Hengellä ja tulella. Jeesuskin meni Johannes Kastajan kastettavaksi ja kun Hänet oli kastettu, taivas aukeni ja Isä Jumala lähetti Pyhän Henkensä Hänelle. 

Matt. 3:16-17 

Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niinkuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt". 
 
 

Jeesus aloitti toimintansa noin 30-vuotiaana. Hän valitsi 12 opetuslasta, joiden kanssa Hän kiersi Galileassa ja Jerusalemissa ja saarnasi ja opetti ihmisille Jumalan valtakuntaa. Hän teki paljon ihmeitä ja paransi sairaita. Noin kolme vuotta kestänyt toiminta päättyi valtavaan sovitustyöhön, ristinkuolemaan. Ristillä vuotaneella verellään Jeesus Kristus sovitti kaikkien ihmisten synnit, niin että jokainen, joka uskoo Häneen, saa synnit armosta anteeksi, ilman tekoja tai maksua.

Jeesus Kristus ei jäänyt hautaan, vaan nousi kolmantena päivä kuolleista ja istuu Isä Jumalan oikealla puolella taivaassa. Ylösnousemisensa jälkeen Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen ja antoi heille lähetyskäskyn saarnata evankeliumia kaikille kansoille. 

Matt. 28:18-20 

Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen

ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."

 
 

PYHÄ HENKI 

Jeesus sanoi lähettävänsä opetuslapsilleen Isän lupaaman Pyhän Hengen, joka vuodatettiin heille helluntaina. 

Ap. t. 2:1-21 

Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla.

Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat.

Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle.

Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.

Ja Jerusalemissa asui juutalaisia, jumalaa pelkääväisiä miehiä, kaikkinaisista kansoista, mitä taivaan alla on.

Ja kun tämä ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa; ja he tulivat ymmälle, sillä kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltänsä.

Ja he hämmästyivät ja ihmettelivät sanoen: "Katso, eivätkö nämä kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia?

Kuinka me sitten kuulemme kukin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet?

Me parttilaiset ja meedialaiset ja eelamilaiset ja me, jotka asumme Mesopotamiassa, Juudeassa ja Kappadokiassa, Pontossa ja Aasiassa,

Frygiassa ja Pamfyliassa, Egyptissä ja Kyrenen puoleisen Liibyan alueilla, ja täällä oleskelevat roomalaiset, juutalaiset ja käännynnäiset,

kreetalaiset ja arabialaiset, me kuulemme kukin heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja."

Ja he olivat kaikki hämmästyksissään eivätkä tienneet, mitä ajatella, ja sanoivat toinen toisellensa: "Mitä tämä mahtaakaan olla?"

Mutta toiset pilkkasivat heitä ja sanoivat: "He ovat täynnä makeata viiniä".

Niin Pietari astui esiin niiden yhdentoista kanssa, korotti äänensä ja puhui heille: "Miehet, juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvaiset, olkoon tämä teille tiettävä, ja ottakaa minun sanani korviinne.

Eivät nämä ole juovuksissa, niinkuin te luulette; sillä nyt on vasta kolmas hetki päivästä.

Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Jooelin kautta:

Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat.

Ja myös palvelijani ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he ennustavat.

Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita.

Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen.

Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. 
 

Opetuslapset alkoivat toteuttaa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä ja saarnasivat parannusta syntien anteeksisaamiseksi. Kun ihmiset uskoivat evankeliumin, heillekin vuodatettiin Pyhä Henki ja he puhuivat kielillä ja ennustivat. 

Sama tapahtuu tänäkin päivänä. Kun uskomme Jeesus Kristukseen ja pyydämme sydämestämme syntejämme anteeksi, Jumala antaa meille synnit anteeksi ja lahjoittaa pelastuksen ja antaa Pyhän Henkensä, joka asuu meidän sydämissämme. Raamatun mukaan uskovat ihmiset ovat Pyhän Hengen temppeleitä. Pyhä Henki vahvistaa meitä siitä, että olemme Jumalan lapsia ja antaa meille uskonvarmuuden.  

Pyhä Henki todistaa Jeesus Kristuksesta, joka tekee Isä Jumalan tahdon, sillä Hän on yksi Jumalan kolmesta persoonasta. Pyhä Henki vaikuttaa seurakunnissa ja Jeesukseen uskovissa ihmisissä. Herran Hengen vaikutuksesta toimivat moninaiset armolahjat ja ihmeet. Pyhä Henki on totuuden ja rakkauden Henki ja Hän toimii nyt samalla tavalla kuin opetuslasten aikana ja vaikuttaa ja toimii uskovien elämässä ja heidän kauttaan. 

Uskovilla, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli, mutta niillä, jotka elävät ilman uskoa Kolmiyhteiseen Jumalaan, on lihan mieli. Hengen mieli on elämä ja rauha, mutta lihan mieli on kuolema. Missä Herran Henki on, siinä on vapaus.  

Hengen hedelmistä ja lihan teoista kerrotaan Raamatussa Galatalaiskirjeessä: 

 

Gal. 5:16-25 

Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä.

Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte.

Mutta jos te olette Hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla.

Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,

epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot,

kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.

Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.

Sellaista vastaan ei ole laki.

Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen.

Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme.

Uskovat murehduttavat Pyhää Henkeä sallimalla pahaa elämässään. 

 

Ef. 4:30–31

Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka.

Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä.

Raamatun mukaan Pyhän Hengen pilkkaa ei anneta ihmisille anteeksi. 

 

Matt. 12:31

Sentähden minä sanon teille: jokainen synti ja pilkka annetaan ihmisille anteeksi, mutta Hengen pilkkaamista ei anteeksi anneta. 

 

Raamatun kirjoitukset ovat myös syntyneet Pyhän Hengen vaikutuksesta. Jumalan Sana on meille annettu Hengen miekka, jolla sielunvihollisen hyökkäykset voitetaan. 

 

2. Tim 3:16

Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, 

Jumala on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Tänäkin päivänä Pyhä Henki armossaan puhuu meille ja sanoo: jos te kuulette Hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne, vaan ottakaa vastaan syntien anteeksianto ja pelastus ja iankaikkinen elämä Jeesus Kristuksessa.

Kotikokous 8.5.2009 / MA / Vantaa

Kotikokous 6.2.2009 / MA / Vantaa

 

PELASTUS

Raamattu 1933/38 kaikissa Sananpaikoissa

Tämänkertainen aiheemme on elintärkeä kysymys ihmiselle, eli pelastus. Tarkastelemme Raamatun valossa, mitä pelastus tarkoittaa. Kuka voi pelastua, eli tulla uskoon? Kuka on pelastaja ja miltä Hän pelastaa? Mitä pelastus tarkoittaa?

 

Pelastus on hyvin yksinkertainen asia. Pelastus on kuin lahja, joka meille on tarjolla koko ajan ikään kuin joku pitäisi sitä aina edessämme. Se lahja annetaan armosta ja se on tarkoitettu kaikille, mutta sen saa vain, jos sen ottaa vastaan. Itse täytyy tehdä se päätös, että ottaa sen, sillä tämä lahja on vapaaehtoinen. Jos tätä lahjaa ei ota vastaan, ei myöskään saa sitä pelastusta, jonka lahja toisi. Lahjan vastaanottajan vain täytyy uskoa lahjan antajan olevan sen, joka Hän sanoo olevansa, eli Jeesus Kristus.

Peruslähtökohta on se, että kaikki ihmiset ovat syntiä tehneet ja tarvitsevat pelastusta. Kukaan ei voi pelastua hyvien tekojensa kautta, tai ostaa pelastusta rahalla. Vaikka ihminen omistautuisi tekemään hyvää toisille, mutta ei uskoisi Jeesukseen, ei hän voi pelastua, koska ei ottanut lahjaa vastaan.

 

Room. 3:23

Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla

Room. 6:23

Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Jumala on niin armollinen ja rakastava Jumala, että Hän tahtoo pelastaa jokaisen ihmisen ja siksi Hän antoi ainoan Poikansa Jeesus Kristuksen sovittajaksi ihmisten synneille.

 

Joh. 3:16

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. 

 

Room. 5:8

Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. 

Noin 2000 vuotta sitten Jeesus Kristus kuoli ristillä ja Hänen verensä vuoti meidän syntiemme tähden. Se on sovitus, joka on armosta kertakaikkisena lahjana tarjolla jokaiselle, joka sen tahtoo vastaanottaa.

Me ihmiset elämme täällä maan päällä ja kerran kuolemme. Kuoleman jälkeen ihminen ei lakkaa vaan olemasta, vaan kuoleman jälkeen on kaksi paikkaa, joihin me olemme matkalla. Toinen on Jumalan taivas ja toinen on kadotus, eli helvetti. Ei ole muuta.

Me ihmiset tarvitsemme pelastusta synneistä ja kaikenlaisesta saastaisuudesta, jotta voisimme pelastua kadotuksesta. Elämä kuolema jälkeen on ikuista, eikä lopu koskaan, joten sillä on valtava merkitys, mihin olemme matkalla. Valinta kuoleman jälkeisestä paikasta on tehtävä tämän elämän aikana, sillä kuoleman jälkeen se on jo myöhäistä, eikä paikkaa voi enää vaihtaa. Tänä päivänä tämä asia on unohdettu, eikä siitä paljon puhuta. Moni uskoo taivaaseen, mutta ei usko helvettiin.

Me emme kuitenkaan voi kenellekään kadotustuomiota lausua, sillä Herra on tuomari. Ihminen voi pelastua vaikka viimeisellä hengenvedollaan, jos hän huutaa Jeesus Kristusta avukseen. Tästä on Raamatussa kertomus ristiltä, kun pahantekijä pelastui.

 

JEESUS ON PELASTAJA 

 

Raamatun mukaan vain Jeesus Kristus voi pelastaa ihmisen hänen synneistään. Tänä päivänä on paljon epäjumalia, kuten budha, allah ym. ja se sekoittaa ihmisiä. Raamattu kuitenkin todistaa yksiselitteisesti, että vain Jeesus Kristus voi pelastaa. 

 

Apt. 4:10–12

niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne.

Hän on se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut.

Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman. 

 

Apt. 10:43

Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta." 

Joh. 14:6

Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani. 

Monet sanovat, että he uskovat Jumalaan, mutta eivät Jeesus Kristukseen, joka on Jumalan poika. Raamattu sanoo, ettei ole Jumalaa ilman Jeesus Kristusta, eikä Jeesus Kristusta ja Jumalaa ilman Pyhää Henkeä, sillä nämä kolme ovat yhtä. 
 


MITEN PELASTUS VASTAANOTETAAN? 

 

Joh. 1:12

Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä 

 

Room 10:9–13

Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;

sillä  sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.

Sanoohan Raamattu: "Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään".

Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä; sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat.

Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu". 

 

Joh. 11:25–26

Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut.

Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?"

 

Room. 10:17

Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. 

 

Joh. 3:33–36

Joka ottaa vastaan hänen todistuksensa, se sinetillä vahvistaa, että Jumala on totinen.

Sillä hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja; sillä ei Jumala anna Henkeä mitalla.

Isä rakastaa Poikaa ja on antanut kaikki hänen käteensä.

Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä."

 

Luuk. 12:8-9

Mutta minä sanon teille: jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, myös Ihmisen Poika tunnustaa Jumalan enkelien edessä.

Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, se kielletään Jumalan enkelien edessä. 

 

Luuk. 19:10

sillä Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on". 

 

Joh. 6:28–29

Niin he sanoivat hänelle: "Mitä meidän pitää tekemän, että me Jumalan tekoja tekisimme?"

Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt".

 

 

Joh. 3:3

Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa".

 

Jokainen, joka haluaa ottaa Jeesuksen vastaan elämäänsä, saa uskon lahjan. Herra myös haluaa, että teemme parannusta ja pyydämme syntejämme anteeksi ja kun sen sydämestämme teemme, Jeesus antaa syntimme anteeksi. 

 

1.Joh.1:9

Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. 

Apt. 3:19

Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, 

 

RAAMATUN KERTOMUKSIA TAIVAASTA JA HELVETISTÄ 

 

Ilm. 21:1-5

Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole.

Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niin kuin morsian, miehellensä kaunistettu.

Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;

ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä  parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt."

Ja valtaistuimella istuva sanoi: "Katso, uudeksi minä teen kaikki". Ja hän sanoi: "Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet".

 
Joh. 12:48 Jeesus sanoo: 

Joka katsoo minut ylen eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa: se sana, jonka minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä. 
 

Luuk. 16:19–31

Jeesuksen kertomus rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta:

Oli rikas mies, joka pukeutui purppuraan ja hienoihin pellavavaatteisiin ja eli joka päivä ilossa loisteliaasti.

Mutta eräs köyhä, nimeltä Lasarus, makasi hänen ovensa edessä täynnä paiseita

ja halusi ravita itseään niillä muruilla, jotka putosivat rikkaan pöydältä. Ja koiratkin tulivat ja nuolivat hänen paiseitansa.

Niin tapahtui, että köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Aabrahamin helmaan. Ja rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin.

Ja kun hän nosti silmänsä tuonelassa, vaivoissa ollessaan, näki hän kaukana Aabrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan.

Ja hän huusi sanoen: 'Isä Aabraham, armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen ja jäähdyttämään minun kieltäni, sillä minulla on kova tuska tässä liekissä!'

Mutta Aabraham sanoi: 'Poikani, muista, että sinä eläessäsi sait hyväsi, ja Lasarus samoin sai pahaa; mutta nyt hän täällä saa lohdutusta, sinä taas kärsit tuskaa.

Ja kaiken tämän lisäksi on meidän välillemme ja teidän vahvistettu suuri juopa, että ne, jotka tahtovat mennä täältä teidän luoksenne, eivät voisi, eivätkä ne, jotka siellä ovat, pääsisi yli meidän luoksemme.'

Hän sanoi: 'Niin minä siis rukoilen sinua, isä, että lähetät hänet isäni taloon

sillä minulla on viisi veljeä - todistamaan heille, etteivät hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan'.

Mutta Aabraham sanoi: 'Heillä on Mooses ja profeetat; kuulkoot niitä'.

Niin hän sanoi: 'Ei, isä Aabraham; vaan jos joku kuolleista menisi heidän tykönsä, niin he tekisivät parannuksen'.

Mutta Aabraham sanoi hänelle: 'Jos he eivät kuule Moosesta ja profeettoja, niin eivät he usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös'."