Share |

Pelastus ja pelastusvarmuus

 

Pelastus = Jeesus Kristus

Hebr.2:9–10, 5:1–12, 9:11–17, 9:24–28

 

Perustana on                         

 • Jumalan tahto 
 • Jumalan armo
 • Jumalan rakkaus
 • Jumalan laupeus
 • Jumalan pitkämielisyys

 

Pelastus tulee ilman tekoja

 • Jumalalta
 • Jumalan lupauksen mukaan
 • niin juutalaisille kuin pakanakansoille

Pelastus

 • synnistä
 • saastaisuudesta
 • vihollisista
 • nykyisestä maailman ajasta
 • henkimaailman hallituksista ja valloista
 • kadotuksesta

Saadaan

 • uskomalla Jeesus Kristukseen
 • tunnustamalla Jeesus Kristus
 • evankeliumi on Jumalan voima pelastukseksi

 

Lähtökohtana on Jumalan rakkaus

Välittäjänä on ainoa Poika, Jeesus Kristus

Ehtona on usko Jeesus Kristukseen

Välttämättömyys ettemme hukkuisi

Seurausta iankaikkinen elämä

Laajuus jokainen, joka uskoo

 

Vaiheet

 • lunastus Jeesus Kristuksen verellä
 • uudestisyntyminen Sanan = raamatun kautta
 • puhdistus totuudessa
 • lopullinen pelastus

 

 

Pelastusvarmuus = on varmuus siitä, että Jumalan Sana on totta. 

Ei voida perustaa mihinkään

 • ihmisessä olevaan
 • ei moraaliseen hyvään elämään
 • ei uskonnollisuuteen
 • ei tunteisiin tai muuhun vastaavaan

 

Perustuu tosiasiaan

 • että Jumala itse on laskenut perustan ihmisen pelastukselle Jeesus Kristuksen sovitustyöhön
 • että Jumala Jeesus Kristuksen tähden voi ja haluaa antaa ihmiselle anteeksi kaikki hänen syntinsä
 • perustuu tietoisuuteen; että Jeesus Kristuksen, Jumalan Pojan, veri puhdistaa kaikesta synnistä

 

Kukaan ei voi päästä osalliseksi pelastuksesta ilman uskoa. Pelastava usko on Jumalan lahja, mutta lahjoitetaan vain hänelle, joka ei vetäydy pois ja paaduta sydäntään.

Ihminen voi olla ottamatta vastaan uskon lahjan:

 • tietoisesti ja tahallaan synnissä elävä synnin orja, ei voi omistaa varmuutta pelastuksesta
 • ei myöskään lain orja, joka yrittää pelastua omien tekojensa turvin

Pelastusvarmuuden saa hän, joka tulee Jeesus Kristuksen luokse synteinensä, tietäen, että ainoa tie pelastukseen on ristiinnaulittu Jeesus Kristus.

Pyhä Henki tulee ihmisen avuksi johtaen avuttoman ja syntisen ihmisen Sanan totuuteen.

Pyhä Henki tekee Kristuksen ja Hänen sovitustyönsä eläväksi sydämelle.

Pyhä Henki tuo varmuuden pelastuksesta ja Jumalan lapseudesta.

 

Pelastusvarmuus

 • vapauttaa
 • lahjoittaa rauhan ja ilon Pyhässä Hengessä
 • antaa halua sekä voimaa palvella Herraa ja todistaa Hänestä
 • säilyy vain, jos me valkeudessa vaellamme, niin, että Jeesus Kristuksen veri voi puhdistaa meidät
 • kaste
 • ehtoollinen
 • pyhien yhteyden ylläpitäminen
 • Jeesus Kristuksen nimen tunnustaminen
 • Jumalan Sanan lukeminen ja kuunteleminen
 • rukousyhteys Jumalaan Jeesus Kristuksessa ja Pyhässä Hengessä

Valma V.-