Share |

Tapahtumia 

 

SANAN JA RUKOUKSEN PÄIVÄ VALMASSA 24.4.2010


"Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse
Isän tykö muutoin kuin minun kauttani." Joh 14:6


Nämä Jeesuksen sanat ovat täyttä totta tänäkin päivänä. Tämän päivän maailma,
ihmiset, yrittävät tulkita Jumalan Pyhää Sanaa omien tarkoitusperiensä mukaan,
muuttaa tekstiä sen mukaan kuin he itse haluavat sitä tulkita. Ainoa totuus on
kuitenkin alkuperäinen Jumalan Sana, Pyhä Raamattu.

Pysyäksemme totuudessa, meidän tulee pysyä Jumalan Sanassa. Totuus on Jumalan
Sana Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesuksen ristinkuolema teki tyhjäksi vanhan
testamentin vanhan lain. Enää meidän ei tarvitse ansaita pelastusta
suorittamalla lain tekoja, käyttäytymällä tietyllä tavalla. Riittää, että
uskomme Jeesuksen kuolleen ja ylösnousseen meidän puolesta. Ottamalla
Jeesuksen vastaan Vapahtajana, saamme uskon joka on sisäisen elämän
muutosvoima. Meille tulee halu lukea Jumalan Sanaa, kuunnella mitä Hänellä on
minulle annettavaa ja kerrottavaa.

Tämän päivän maailman hämmennys tarkoittaa sitä, että meidän tulee pitää huolta
myös omasta uskostamme. Meidän tulee katsoa ainoastaan Kristukseen ja Raamatun
Sanaan. Raamatun lukemisen tärkeys korostuu, ettemme mene mukaan mihinkään
siihen mitä meille yritetään "totuutena" syöttää. Huoli lähimmäisistä on myös
ensiarvoisen tärkeää. Siksi esirukous toisen puolesta voi olla pelastukseksi
hänelle.

"Minä kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia
ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta." 1. Tim. 2:1

 

Rositha

__________________________________________________________________ 

Sanan ja rukouksen ilta Valma´s Placessa 27.11.2009

Aiheena "EPÄUSKO"

 

Epäuskoa on kaikki se, mikä erottaa meidät Jumalasta. Kaikki mikä tulee minun
ja Jeesuksen väliin.

On aikoja, jolloin olemme niin omien murheidemme tai ongelmien täyttämiä, että
näemme vain harmaita pilviä ja tuntuu että vastassa on seinä -olemme
umpikujassa. Epäilemme, että Jumala on meidät unohtanut tai ainakin sulkenut
korvansa meidän rukouksiltamme. Tällaisina hetkinä meidän tulisi muistaa
kääntää katseemme omista asioistamme ylös ja alkaa kiittää ja ylistää
Jumalaa. Saamme vapautuksen ja aurinko tulee esiin, näemme asiat "uudessa
valossa".

Epäusko on vihollisen valhetta, jonka tarkoitus on saada meidät epäilemään
ristin sovitusta omalla kohdallamme. Jumala kuulee rukouksemme huolimatta siitä
miltä meistä tuntuu, tai mitkä ovat olosuhteet. Jeesuksen opetuslapsetkin
kamppailivat epäuskon kanssa, vaikka saivat elää Jeesuksen kanssa ja omin
silmin nähdä Hänen toimintaansa. Tuttu kertomus on Tuomaan epäuskosta Jeesuksen
ylösnousemuksen jälkeen:


Joh 20: 19-29:
"Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, opetuslapset olivat illalla koolla
lukittujen ovien takana, sillä he pelkäsivät juutalaisia. Yhtäkkiä Jeesus
seisoi heidän keskellään ja sanoi: "Rauha teille!"  Tämän sanottuaan hän näytti
heille kätensä ja kylkensä. Ilo valtasi opetuslapset, kun he näkivät Herran.
Jeesus sanoi uudelleen: "Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin
lähetän minä teidät." Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi:
"Ottakaa Pyhä Henki. Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi
annetut. Jolta te kiellätte anteeksiannon, hän ei saa syntejään anteeksi."
Yksi kahdestatoista opetuslapsesta, Tuomas, josta käytettiin myös nimeä
Didymos, ei ollut muiden joukossa, kun Jeesus tuli. Toiset opetuslapset
kertoivat hänelle: "Me näimme Herran." Mutta Tuomas sanoi: "En usko. Jos en
itse näe naulanjälkiä hänen käsissään ja pistä sormeani niihin ja jos en pistä
kättäni hänen kylkeensä, minä en usko."
Viikon kuluttua Jeesuksen opetuslapset olivat taas koolla, ja Tuomas oli
toisten joukossa. Ovet olivat lukossa, mutta yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän
keskellään ja sanoi: "Rauha teille!" Sitten hän sanoi Tuomaalle: "Ojenna
sormesi: tässä ovat käteni. Ojenna kätesi ja pistä se kylkeeni. Älä ole
epäuskoinen, vaan usko!" Silloin Tuomas sanoi: "Minun Herrani ja Jumalani!"
Jeesus sanoi hänelle: "Sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka
uskovat, vaikka eivät näe."


"Autuaita ovat ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe". Me emme ole nähneet
Jumalaa tai Jeesusta, silti me uskomme. Saamme itse kokea Jumalan johdatusta
omassa elämässämme, kun otamme Hänet mukaan jokaiseen päiväämme. Jumala haluaa
olla mukana arjessamme, jokaisessa hetkessämme. Meillä tulisi olla "kanavat
auki" ylöspäin koko ajan kysyäksemme "Mikä on Jumala sinun tahtosi tässä
tilanteessa". Hän on luvannut kuulla ja auttaa.

"Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen." ( Jer 31:9)


On Jumala suur, on nimensä suur.
Ja rakkautensa ei muuttua voi.
Hän voimallaan kerran jakoi meren Punaisen,
sanoi: en sua jätä koskaan, minuun luota ain.


Rositha 29.11.2009

 

______________________________________________

 

Sanan- ja rukouksen ilta Valmassa 3.10.2009 klo 19:00

Aiheena "TULE HERRA JEESUS"


Tällä kertaa aihe "tule Herra Jeesus" tarkoittaa Jeesuksen tulemista meidän
elämäämme, meidän arkipäiväämme, mukaan tulemista jokaiseen hetkeemme. Kysymys kuuluukin: haluammeko me Hänet ottaa mukaan joka hetki?
Kuten tiedämme, Jumala kuulee jokaisen ajatuksemme, näkee jokaisen tekomme,
tietää sydämemme ajatukset. Emme voi mitään piilottaa Häneltä, Taivaalliselta
Isältämme. "Tämän asian vien Isälle, mutta tuosta toisesta asiasta päätän itse". Näin emme voi toimia tai ajatella. Jaakob puhuu kirjeessään uskon teoista.


Jaak. 3: 14–17: "Veljet, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo uskovansa mutta
häneltä puuttuvat teot? Ei kai usko silloin voi pelastaa häntä? Jos veljenne
tai sisarenne on vailla vaatteita ja jokapäiväistä ravintoa, niin turha
teidän on sanoa: "Menkää rauhassa, pitäkää itsenne lämpimänä ja syökää hyvin",
jos ette anna heille mitä he elääkseen tarvitsevat. Näin on uskonkin laita.
Yksinään, ilman tekoja, se on kuollut.

"Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta mielestäsi,
ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi." Tässä on uskon teko joka päivälle. Kaikki
tunnemme myös Jeesuksen sanat: " Kaiken minkä olette tehneet yhdelle vähimmistä
veljistäni, sen te olette tehneet minulle".

Jumala rakasti maailmaa niin paljon, että antoi Jeesuksen kuolla ristillä koko
maailman syntien tähden.
Jonain päivänä seisomme kukin Herramme edessä tekemässä tiliä elämästämme.
Olemmeko huomioineet lähimmäisemme tarpeet, olemmeko rakastaneet Sanan
totuutta, olemmeko ottaneet Jeesuksen elämämme jokaiseen hetkeen. Valinta on
tehtävä täällä maan päällä. Olemmeko Jumalan puolella vai Jumalaa vastaan? Emme
voi ajatella, että sitten joskus vanhana ajattelen nämä asiat. Emme tiedä
kauanko maapallolla, kauanko meillä on aikaa. Ei ole välitilaa, päätöksen
on oltava selvä jo nyt: Jumalan puolella vai Jumalan vihollinen.

1 Joh.3: 11–16: "Tämä on se sanoma, jonka te alusta alkaen olette kuulleet:
meidän tulee rakastaa toisiamme.  Me emme saa olla sellaisia kuin Kain, Pahan
lapsi, joka tappoi veljensä. Ja miksi hän tappoi tämän? Siksi, että hänen omat
tekonsa olivat pahoja mutta hänen veljensä teot oikeita.
Älkää ihmetelkö, veljet, jos maailma teitä vihaa. Me rakastamme veljiämme, ja
siitä me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään. Joka ei rakasta, pysyy
kuoleman vallassa.  Jokainen, joka vihaa veljeään, on murhaaja, ja te tiedätte,
ettei iankaikkinen elämä voi pysyä yhdessäkään murhaajassa.  Siitä me olemme
oppineet tuntemaan rakkauden, että Jeesus antoi henkensä meidän puolestamme.
Samoin olemme me velvolliset panemaan henkemme alttiiksi veljiemme puolesta."

Tule Herra Jeesus!

Rositha 3.10.2009

____________________________________________________________ 

Sanan- ja rukouksen ilta Valmassa 14.8.2009 klo 19:00

Aiheena: "Valvokaa!"

Aihe "valvokaa" on ajankohtainen ja vakava asia, koska liikkeellä on
"julistusta" joka haluaa mitätöidä Jeesuksen sovitustyön Golgatan ristillä. Tämä "julistus" on Raamatun Sanan vastaista. Itse Taivaan Jumala haluaa varoittaa meitä, ettemme
menisi mukaan tähän harha-oppiin.


"Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät
pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaankannen alla." Apt 4:12


Meidän ainoa pelastus on Jeesus Kristus ja Hänen ristinuhrinsa Golgatalla.
Meidän tulee lukea Raamattua ja rukoilla Isältä ymmärrystä, kun olemme
epävarmoja, meneekö kuulemamme julistus oikein. Niin kuin se
Raamatussa sanotaan. Jumala ei koskaan pelottele tai uhkaile ihmisiä.
Hän on armollinen ja rakastava Isä. Jos olet tilaisuudessa, jossa esim.
saarnasta tulee ahdistava, epämukava olo, kyse voi mahdollisesti olla tästä väärästä
sanomasta, jota julistetaan Sanan vastaisesti. Lähde silloin pois, ettet vahingossa tai tahtomattasi joutuisi mukaan siihen. Mutta jos tiedät ja sydämessäsi tunnet, miten Raamattu asian sanoo, ole rohkea, nouse ylös ja sano: "Näin sanoo Raamattu..." Meidän tulee julistaa Sanan totuutta siellä, missä sitä yritetään muuttaa tai vääristellä.


"Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän tykö muutoin kun minun
kauttani." 
( Joh.14:6)


Jeesus Kristus on ainoa, joka voi meidät pelastaa.

Rositha 15.8.09

 

______________________________________________

 Sanan- ja rukouksen ilta Valmassa 24.4.2009. klo 19:00.

________________________________________________

Sanan- ja rukouksen ilta Valmassa 20.3.2009. klo 19:00.

________________________________________________ 

Sanan- ja rukouksen ilta Valmassa 30.1.2009. klo 19:00.

_______________________________________

Sanan ja rukouksen ilta perjantaina 31.10. klo 19:00 - 20:30.

----------------------------------------------------------- 

KUTSU

Rukouskokous

Lauantaina 3.5.2008 klo 12:00 Suomalaisella kirkolla.

Slottsbacken 2, alasali, Gamla stan, Tukholma

Vieraana ja todistajana Jumalan tahdosta ja voimasta "Valma" suomesta

Valman toimintaan voit käydä tutustumassa osoitteessa: www.valmankotisivut.auttaa.fi

Yksinlaulua Annika Kinnunen

Mahdollisuus esirukoukseen tai voit jättää rukouspyynnöt rukouslaatikkoon

Kahvitarjoilu

Tervetuloa!

 

------------------------------------

SANAN JA RUKOUSEN ILTAPÄIVÄ VALMA´S PLACESSA 19.4.2008 KLO 13 - 15.

PUHUJANA A.K. MÄKINEN

ESIRUKOUSPALVELU

VAPAA PÄÄSY, TERVETULOA!

--------------------------------------

SANAN JA RUKOUKSEN ILTAPÄIVÄ VALMA´S PLACESSA 12.1.2008 KLO 14:00 - 16:00.

PUHUJANA A.K. MÄKINEN

ESIRUKOUSTA

VAPAA PÄÄSY, TERVETULOA!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

VALMAS PLACE AVAJAISET 18.11.2007


Ohjelma:
- Tervetuloa kahvitus
- Hartaushetki

"Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut
että Hän antoi ainoan poikansa
ettei yksikään, joka Häneen uskoo hukkuisi,
vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä."
Joh.3:16

Nämä sanat saimme evääksi Valman avajaisten hartaushetkestä. Lisäksi saimme kuulla kaunista laulua ja yhteislauluna lauloimme muutaman virren. Valman omassa todistuspuheenvuorossa saimme kuulla Jumalan ihmeellisestä johdatuksesta ja voimasta silloin kun Hänet kutsuttiin Jumalan palvelustyöhön. Yhteinen rukous ja esirukousten vienti Taivaan Isälle oli tärkeä osa yhteistä hetkeämme.

Mitä jäi mieleen? Ainakin se, että omin voimin ja omalla "erinomaisuudella" emme voi elää hyvää elämää. Oman sydämen asenne ratkaisee sen, haluammeko ottaa vastaan Jumalan rakkauden. Jeesus kuoli ristillä sen tähden, että meillä rauha olisi ja me saisimme iankaikkisen elämän.

"Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta mielestäsi.
Ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi."

Meillä kaikilla on vapaus valita mihin suuntaan kuljemme.

Kirjoittanut

Rositha

Valma´s Placen hartaushetki 18.11.07. klo 13:00 - 15:00.

Osoite: Toivonkatu 2, Tampere (Härmälä).

 Ilmoitathan tulostasi viimeistään  4.11.07.  

            valman.posti@gmail.com

 Olet sydämellisesti tervetullut! 

 

 

päivitetty 8.8.2007

Uutisia:

Rukouslauluilleni on löytynyt sovittaja! Projekti on jo käynnistynyt ja eteenpäin mennään. Yhteinen sävel on löytynyt.  Kiitos Herralle!

 

TIEDOKSI:

Olemme avaamassa Tampereelle Valma´s place toimitiloja. Tila mahdollistaa yhteen kokoontumisen Herramme Jeesus Kristuksen nimessä. Suunnitteilla on myös miesten hartaushetkiä ja miesten iltoja. Miesten toiminnasta vastaa A.K. Mäkinen.  Toimitilan valmistuttua pidämme tupaantuliaiset. Myös Sinä olet sydämellisesti tervetullut.  Juhlapäivän löydät täältä Valman sivuilta myöhemmin.

 

Odotettu jälleennäkeminen Pohjois-Karjalassa! Kokoonnumme Herran armollisten kasvojen eteen Joensuuhun 30.6. - 1.7.2007.  

 

Vietimme Naisten rukouspäivää Jyväskylässä 5.5. - 6.5.2007. Viikonlopun aiheena: "Taivaat avautuu!"